அன்பான செங்குந்தர் குல சொந்தங்களே நமது சமுதாய குடும்பங்களை இணைக்கும் இந்த செய்யார் குறிஞ்சி குகன் திருமண தகவல் மையத்தில் உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளின் முழு ஜாதக விவரத்துடன் புகைப்படம் இணைத்து நேரில் வந்தோ / தபால் வழி / அல்லது ஆன் லைன் வழியாகவும் பதிவு செய்யுங்கள். தொடர்புக்கு +91 8973932751, 9942084456.
 
 
       
 
Forgot Password?
ddd
 
Home Search Registration About Us Schemes & Bank Details Contact Us  
Reg. No. : SF530 Name : P.வித்யாபானு.B.E
Bio Data
Gender-Marital Status FemaleUnmarried
DOB-Age-Time-Place 26/11/1996 -24 Age - 3:14:AM - வேலூர்.C.M.C.
Order of Birth 1
Religion-Caste-Sub caste -Select-
                            Gothram-Star-Rasi-Dossam SIVAGOTHRAM-ROHINI-RISHABAM
Qualification-Job-Place of Job B.E., [CSC ]----- NIL ------ NIL.
Income/month-Height-Complexion-Body Type FATHER INCOME; RS.1,00,000/- -5ft 5in - 165cm-Fair -Average
Mother Tongue-Diet -Select-
Smoking-Drinking No -No
Physical Status Normal
Parents Alive-Father's Job - Mother's Job Y.Both Alive-BUSINESS.- வீட்டுப்பணி.
Relationship Elder Brother Younger brother Elder Sister Younger Sister  
Married  
UnMarried  
Nativity
Any Other Details சொந்த வீடு ,போதுமான வசதி உள்ளது .
 
Alert You need to login to know the complete details of the profile. If you are not a member, register free and view the complete details of the profiles.