அன்பான செங்குந்தர் குல சொந்தங்களே நமது சமுதாய குடும்பங்களை இணைக்கும் இந்த செய்யார் குறிஞ்சி குகன் திருமண தகவல் மையத்தில் உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளின் முழு ஜாதக விவரத்துடன் புகைப்படம் இணைத்து நேரில் வந்தோ / தபால் வழி / அல்லது ஆன் லைன் வழியாகவும் பதிவு செய்யுங்கள். தொடர்புக்கு +91 8973932751, 9942084456.
 
 
       
 
Forgot Password?
ddd
 
Home Search Registration About Us Schemes & Bank Details Contact Us  
Reg. No. : SF549 Name : Sujitha.S
Bio Data
Gender-Marital Status FemaleUnmarried
DOB-Age-Time-Place 25/09/1992 -28 Age - 3:00:PM - Cuddalore
Order of Birth 3
Religion-Caste-Sub caste -Select-
                            Gothram-Star-Rasi-Dossam SIVAGOTHRAM-POORAM-SIMMAM - No
Qualification-Job-Place of Job M.tech-Assistant professor -Pondicherry
Income/month-Height-Complexion-Body Type 15000-5ft 5in - 165cm-Fair -Slim
Mother Tongue-Diet -Select-
Smoking-Drinking No -
Physical Status Normal
Parents Alive-Father's Job - Mother's Job Y.Both Alive-Joint director of agriculture -Housewife
Relationship Elder Brother Younger brother Elder Sister Younger Sister  
Married 1 1  
UnMarried  
Nativity
Any Other Details Traditional joint family.other details by phone or in person.
 
Alert You need to login to know the complete details of the profile. If you are not a member, register free and view the complete details of the profiles.