அன்பான செங்குந்தர் குல சொந்தங்களே நமது சமுதாய குடும்பங்களை இணைக்கும் இந்த செய்யார் குறிஞ்சி குகன் திருமண தகவல் மையத்தில் உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளின் முழு ஜாதக விவரத்துடன் புகைப்படம் இணைத்து நேரில் வந்தோ / தபால் வழி / அல்லது ஆன் லைன் வழியாகவும் பதிவு செய்யுங்கள். தொடர்புக்கு +91 8973932751, 6369998371.
 
 
       
 
Forgot Password?
 
Home Search Registration Download Form Schemes & Payment Options Services Contact Us  
 
Schemes & Bank Details
Scheme Duration in Months Amount in Rs Description
Scheme A 12 1000  ஒரு வருடத்தில் அளவில்லா  வரன்கள்  பார்க்கலாம் நன்கொடை, கமிஷன் பெறுவது இல்லை

PAY CASH IN: Indian Overseas Bank (IOB)
Walk into any of the Indian Overseas Bank  and make your cash payment

please inform the details to our Mobile no :  8973932751  or  6369998371 &  Pls send  your  payment copy ,    with  Your Reg NO,…..Reg NAME, ….Cell number …….send  By  Email : senguntharsmanamaalai@gmail.com

Bank Name

:

Indian Overseas Bank (IOB)

City

:

CHEYYAR

A/C Name

:

CHEYYAR  TALUK  SENGUNTHAR  WELFARE  SOCIETY –CHEYYAR

A/C Number

:

189101000007819

DEMAND DRAFT:

:

Send a Demand Draft of any bank in favour of   CHEYYAR TALUK SENGUNTHAR WELFARE SOCIETY payable @ CHEYYAR  to our address by courier or speed Post. Please write your Name and Mobile No. on the back of Demand Draft.

MONEY ORDER:

:

Go to any Post office nearer to you and send MONEY ORDER to our address. Please write your name, address and mobile no. in the space for communication in money order form.

NET BANKING:

:

If you are having Online Net Banking facility in ANY BANK you can transfer the  Amount by logging into your online Account to our Indian Overseas Bank   Account no. 189101000007819   and  IFSC CODE;  IOBA0001891. After transferring the amount

please inform the details to our Mobile no. 8973932751  or  6369998371 & Pls send  your payment copy ,
with  Your Reg NO,…..Reg NAME, ….Cell number …….send  By  Email : senguntharsmanamaalai@gmail.com

Indian Overseas Bank   ONLINE TRANSFER:

:

If you are a Indian Overseas Bank  account holder you can make payment by Internet banking facility. Click here to Indian Overseas Bank  internet banking LOGIN.After transferring the Amount

Please inform the details to our Mobile no. 8973932751  or  6369998371 & Pls send  your   payment copy ,
with  Your Reg NO,…..Reg NAME, ….Cell number …….send  By  Email : senguntharsmanamaalai@gmail.com

PAY BY CASH AT OUR OFFICE:

:

PAY WITH ATM CARD / NET BANKING:

:

You can also pay with your ATM Debit card or Through Internet Banking safely

please inform the details to our Mobile no. 8973932751  or  6369998371 &  Pls send  your  payment copy ,    with  Your Reg NO,…..Reg NAME, ….Cell number …….send  By  Email : senguntharsmanamaalai@gmail.com

 
Support Email : senguntharsmanamaalai@gmail.com