அன்பான செங்குந்தர் குல சொந்தங்களே நமது சமுதாய குடும்பங்களை இணைக்கும் இந்த செய்யார் குறிஞ்சி குகன் திருமண தகவல் மையத்தில் உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளின் முழு ஜாதக விவரத்துடன் புகைப்படம் இணைத்து நேரில் வந்தோ / தபால் வழி / அல்லது ஆன் லைன் வழியாகவும் பதிவு செய்யுங்கள். தொடர்புக்கு +91 8973932751, 9942084456.
 
 
       
 
Forgot Password?
ddd
 
Home Search Registration About Us Schemes & Bank Details Contact Us  
Reg. No. : SF560 Name : D.பிரியதர்ஷினி.
Bio Data
Gender-Marital Status FemaleUnmarried
DOB-Age-Time-Place 15/12/1999 -21 Age - 1:10:PM - குறிஞ்சிப்பாடி -607302.
Order of Birth 2
Religion-Caste-Sub caste -Select-
                            Gothram-Star-Rasi-Dossam SIVAGOTHRAM-POORATTATHI-KUMBHAM
Qualification-Job-Place of Job M/O.P. [MODERN OFFICE PRACTICE.-OWNBUSINESS
Income/month-Height-Complexion-Body Type RS.50,000/- [ INCLUDE FATHER ]-5ft 5in - 165cm-Fair -Slim
Mother Tongue-Diet -Select-
Smoking-Drinking No -No
Physical Status Normal
Parents Alive-Father's Job - Mother's Job Y.Both Alive-OWN BUSINESS, ARUN SHOE MART,- வீட்டுப்பணி.
Relationship Elder Brother Younger brother Elder Sister Younger Sister  
Married  
UnMarried 1  
Nativity
Any Other Details சொந்த மாடி வீடு , நிலம் , போதுமான வசதி உள்ளது .
 
Alert You need to login to know the complete details of the profile. If you are not a member, register free and view the complete details of the profiles.